Tag Archives: Diller

Fede dage på Vejlegården

Nu ved vi, hvad de sparede lønkroner går til…

Reklamer

Venstres frihedspris til Vejlegården

Ja, den skulle være god nok. Og sikke en argumentation…

Endelig opbakning til Lars Løkkes skatte-strategi!

BREAKING: Peter Arnfeldt får nyt job

Så er han tilbage i vælten.  Peter Arnfeldt. Denne gang som talsmand. For en hæderlig sag. Hvem sagde skurk?

Breaking: Venstre bløder penge

Det er en dyr tid for Venstre. Udover betalingen af  Den Moralske Statsministers rygekabine, har partiet netop modtaget den første i en række fakturaer på diverse ‘Nej til betalingsringen‘-merchandise.

Lars Løkke drømmer om 18,5

Dagens gren-måling giver 18,5 til Socialdemokraterne – noget som Danmarks Moralske Statsminister længe har drømt om.

“Det er en virkelig flot måling, som jeg nok desværre kommer i nærheden af”, udtaler en tydeligt imponeret Moralsk Statsminister.

Breaking: Lars Løkke udskriver valg

Så skete det endelig. Målingerne har rettet sig op for Venstre, og Lars Løkkes image som fordrukken, pilfingret, bilagsophobende og pornofilm-på-skatteydernes-regning-købende politiker har ændret sig (marginalt). På den baggrund valgte Lars Løkke i formiddag at udskrive valg til Folketinget.

“Det er på tide, at befolkningen får lov at vælge den statsminister de bør have. Regeringen har jo gravet et hul på 100 mia. i statskassen på ingen tid! De burde skamme sig og aflevere nøglerne tilbage hvor de hører til.”, udtaler den kommende statsminister.

Valget afvikles på Ekstra Bladets ‘Nationen’ og på BTs læserbrevssider hen over weekenden.

Helle Thornings nytårstale bryder en stolt tradition

Kritikken af statsministerens nytårstale viser sig at være helt på sin plads. En gennemgang af tidligere statsministres nytårstaler viser, at platformen tidligere er blevet brugt til at præsentere konkrete politiske forslag i massevis. Slotsholmen har fundet et par eksempler:

”Regeringen vil tiltræde en dobbeltbeskatningsaftale med Hongkong, for så vidt angår skibsfart, og gennemføre aftalens bestemmelser i Danmark, når betingelserne herfor er opfyldt.” Anders Fogh, 2005

”Der skal være mulighed for, at visse reparationer og udskiftninger af elinstallationer, som forbrugerne i dag selv må udføre, også kan blive udført af andre håndværkere end autoriserede installatører. Endvidere vil vi give mulighed for, at kravet om uddannelse til gas-, vand- og sanitetsmester kan fraviges over for en godkendt virksomhed på baggrund af dokumentation for en særlig kompetence. Desuden tydeliggøres ved angivelse af et eksempel, hvilke typer af VVS-arbejder der kan udføres af ikkeautoriserede VVS-installatører.” Anders Fogh, 2004

”Jeg foreslår reguleringer af fritidsfiskeriet heriblandt retten til personligt fritidsfiskeri til personer, der er bosat i Danmark, fyldt 12 år, ikke er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfisker, og som har betalt bidrag til fiskepleje for et kalenderår. Der skal derover gives bemyndigelser til bl.a. at regulere antallet af fiskeredskaber, til at fastsætte størrelsen af det årlige bidragsbeløb til fiskepleje og til at yde tilskud på finansloven til fiskepleje.” Poul Schlüter, 1988

Poul Schlüter varsler nye tider for fiskeriet i sin nytårstale i 1988

BREAKING: Sophie Løhde sælger ud

Bodeling efter brud er grimme sager. Men en god lejlighed til at få ryddet lidt op i det skrammel, der ellers bare ligger og flyder…

Bjørnen sover

Puuuha, man kan gå godt hen og blive helt træt efter en lang dags opkast. Og så ind og sidde og høre på noget mere opkast. Fra en kvinde med opkast i håret. Men skidt med det – inde i friheds-hulahopringen er alt tilladt. Joachim B. skulle – som det sidste inden han faldt i søvn – have udtalt: Du ejer ikke luften, Inger.

Se seancen her: Integrationsudvalget 8. december 2012